Christmas As Usual (Så var det jul igjen) (2023) NETFLIX

5.5 |

หลังจากละทิ้งความฝันในการเป็นนักคณิตศาสตร์ กาคุรู้สึกเคว้งคว้างจนกระทั่งได้พบกับเชฟหนุ่มอย่างไค ซึ่งชักชวนเขาไปที่ร้านและเปิดโลกใบใหม่ในการเป็นยอดฝีมือ

เผื่อคุณอาจจะชอบ