Where the Wind Blow คู่พายุเดือด (2023)

6.0 | ปี 2023

ในปีพ.ศ. 2513 คุณสามารถตรวจสอบการร้องเรียนของฮ่องกง (ICAC) เพื่อตรวจสอบเพื่อตามล่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่การปฏิวัติในยุคก่อนสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ตำรวจ “เหลยเล่อ” (กัวฟู่เฉิง) และ “แลนเจียง” ( เหลียงเฉาเหว่ย) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกอย่างเป็นทางการกดขี่การเปลี่ยนแปลงสถานะของร่างกายที่จับมือกันเพื่อระบบการสอบสวนของตำรวจเหล่เล่อไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสารวัตรใหญ่ได้ ตำรวจได้สำเร็จแต่ในเวลาเดียวกันอำนาจของเราจะขยายออกไปร่วมกันระหว่างสมาชิกใน ICAC และเมื่อนั้นไม่หยุดอีกต่อไปอีกครั้ง…

เผื่อคุณอาจจะชอบ