The Swan นางหงส์ (2023) NETFLIX

6.8 | ปี 2023

สองอันธพาลตัวโตที่โง่เง่าตามกลั่นแกล้งเด็กชายตัวน้อยผู้ปราดเปรื่องอย่างไม่ลดละในเรื่องสั้นสำหรับวัยรุ่นของโรอัลด์ ดาห์ล

เผื่อคุณอาจจะชอบ