Lightyear บัซ ไลท์เยียร์ (2022)

6.1 |

บัซ ไลท์เยียร์ ว่าด้วยเรื่องราวจุดเริ่มต้นของ บัซ ไลท์เยียร์ วีรบุรุษผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ของเล่นที่เยี่ยมยอด พร้อมสมทบด้วยเหล่าทหารอวกาศ ณ การผจญภัยในห้วงอวกาศ ที่เป็นตำนานกล่าวขานกันมาจนถึงปัจจุบัน

เผื่อคุณอาจจะชอบ