Dumb Money ปั่นเงินรวยป่วนโลก (2023) บรรยายไทย

7.0 | ปี 2023

มาจากเรื่องจริงสุดบ้าของคนธรรมดาที่พลิกโฉมวอลสตรีทและรํ่ารวยขึ้นมาด้วยการทำให้เกมสต็อปกลายมาแจ้งให้ทราบที่ร้อนแรงในโลกแห่งความจริงทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากคีธกิล ชายธรรมดาที่ทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิตในบางส่วนเพื่อโพสต์โพสต์เป็นหลักนำทางชีวิตของเขาและคนทั่วไปของเขาทุกคนเป็นครั้งแรกที่โพสต์ของเขาทะยานไปไกลจะเกี่ยวข้อง กับการลงทุนครั้งนี้กลายมาเป็นการเคลื่อนไหวที่ทุกคนรํ่ารวยเป็นจำนวนมากหลายๆมหาเศรษฐีเริ่มฟื้นตัวกลับมาและอีกครั้งก็พบว่าโลกของคนเราเกิดขึ้นได้ตลอดไป

เผื่อคุณอาจจะชอบ