Forgotten Love (Znachor) รักที่ถูกลืม (2023) NETFLIX บรรยายไทย

7.6 | ปี 2023

หลังสูญเสียครอบครัวและความทรงจำไป ศัลยแพทย์ที่เคยได้รับความเคารพนับถือ มีโอกาสแก้ตัวใหม่เมื่อได้กลับมาพบกับใครบางคนจากอดีตที่เคยหลงลืม

เผื่อคุณอาจจะชอบ