Coast Guard Malaysia Ops Helang หน่วยยามฝั่งมาเลเซีย ปฏิบัติการเฮอหลาง (2023) บรรยายไทย

5.0 |

Coast Guard Malaysia Ops Helang หน่วยยามฝั่งมาเลเซีย ในกรณีเฮอหลาง ตรวจสอบภายในแสดงเจ้าหน้าที่ในหน่วยพิเศษและกู้ภัย (สตาร์ทัม) ของสำนักงานควบคุมบริเวณมาเลเซีย (เอพีเอ็มเอ็ม) ภายในนาวาฮาฮา ตรีฟิซ (ซาฮารุล) ริดซวาน) ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งอีกครั้งสำหรับภาวะเครียดโรคเกาต์เจนที่สะทือนขวัญ (พืทีเอสดี) แล้วจะต้องอธิบายอย่างชัดเจน เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น

เผื่อคุณอาจจะชอบ