อาชญาเกม The Up Rank (2022)

อาชญาเกม The Up Rank และจะกำหนด ‘แรงค์’ นอกจากนี้สิ่งที่มีคุณค่าของผู้เล่นที่เข้าสู่ระบบเกิดกลุ่มเกมเมอร์เมนูจึงจะใช้คุกกี้มาคนงานปั๊มแรงค์ที่นี่จะ ผิดกฎเกมอย่างสำคัญแต่ในเมื่อมันจะกลายเป็นช่องโหว่อะไรที่ใช้หาเงินจากมัน

เผื่อคุณอาจจะชอบ