เจ้านกกระจอก Mundane History (2009)

6.7 |

เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชีวิตของเอก เด็กหนุ่มที่กลายเป็นอัมพาตท่อนล่างและต้องนอนอยู่แต่บนเตียงทั้งชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ปัญเป็นบุรุษพยาบาลส่วนตัวที่ธานินทร์ พ่อของเอกจ้างมาเพื่อดูแล และเอกต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตต่อจากนี้ร่วมกับเขา

เผื่อคุณอาจจะชอบ