Baby Boy Baby Girl (2023) บรรยายไทย

4.5 |

Baby Boy Baby Girl โจซี่เป็นนักธุรกิจหญิงแบบเริ่มต้นอัพซึ่งบ่อยครั้งที่ต้องควบคุมการขายของการวิจัยและพยายามหาทุกด้านที่หาได้ทราบถึงความสำเร็จของแฟนเก่าที่ทำงานเป็นเด็กเลี้ยงคนรวยดังนั้นจึงขอให้เขา เธอให้สวยเลอเพือไปเป็นเด็กเสี่ยเพื่อส่งเสริมมรดกในกิจกรรมที่ไม่ต้องสนใจเงินอีกต่อไป

เผื่อคุณอาจจะชอบ