Unknown Killer Robots เปิดโลกลับ หุ่นยนต์สังหาร (2023) NETFLIX บรรยายไทย

ร่วมสำรวจอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการทหาร เพื่อดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องจักรสามารถตัดสินใจในเรื่องความเป็นความตายได้

เผื่อคุณอาจจะชอบ