Raymond & Ray (2022) บรรยายไทย

6.2 |

พี่น้องต่างมารดา Raymond และ Ray กลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อพ่อที่แยกกันอยู่ของพวกเขาเสียชีวิต และพบว่าความปรารถนาสุดท้ายของเขาคือให้พวกเขาขุดหลุมฝังศพของเขา ร่วมกัน …

เผื่อคุณอาจจะชอบ