Vjeran Tomic The Spider-Man of Paris (2023) NETFLIX

6.7 | ปี 2023

ตัวจริงจากคดีปล้นครั้งสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในช่วงปี 2010 ประวัติศาสตร์เล่าเบื้องหลังการสืบสวนสอบสวนที่อุกอาจเป็นไปได้มากที่สุดฝรั่งเศส

เผื่อคุณอาจจะชอบ