Kill the Drug Lords ตำรวจผู้พิทักษ์ (2023) บรรยายไทย

กองตำรวจที่คอยช่วยเหลือประชาชนได้วางแผนจัดการกับกลุ่มธุรกิจมืดที่มีผลต่อสังคมและกลุ่มวัยรุ่น เมื่อแผนการเริ่มขึ้นการต่อสู้ที่ดุเดือดของการทะเลาะระหว่างแก๊งก็ทำให้พวกเขาต้องคอยปกป้องเมือง

เผื่อคุณอาจจะชอบ