Witch Crazy Flower (2019) บรรยายไทย

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 Ulstein ชาวเยอรมันถูกตัดสินจำคุกในข้อหาดัดแปลงยีนของมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย หลังจากที่เขาออกจากคุก เขาไปหาผลประโยชน์กับกองกำลังชั่วร้ายในประเทศจีน บางคนมีความสามารถมากที่สุดคุโรดะ จิโร่มีความสามารถในการแฟลช บัตเตอร์ฟลายมีความสามารถในการโคลน และหยินนามีความสามารถในการรักษาร่างกาย Yin Xue รู้สึกอิจฉา Butterfly เพราะเธอทำภารกิจสำคัญซ้ำ

เผื่อคุณอาจจะชอบ