Witch Crazy Flower (2019) บรรยายไทย

ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 Ulstein ชาวเยอรมันถูกตัดสินจำคุกในข้อหาดัดแปลงยีนของมนุษย์อย่างผิดกฎหมาย หลังจากที่เขาออกจากคุก เขาไปหาผลประโยชน์กับกองกำลังชั่วร้ายในประเทศจีน บางคนมีความสามารถมากที่สุด คุโรดะ จิโร่มีความสามารถในการแฟลช บัตเตอร์ฟลายมีความสามารถในการโคลน และหยินนามีความสามารถในการรักษาร่างกาย Yin Xue รู้สึกอิจฉา Butterfly เพราะเธอทำภารกิจสำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่า Yin Na จะถูกใช้เป็นวิชาทดสอบใหม่ Yin Xue น้องสาวของเธอพาเธอหนีออกจากองค์กร ในที่สุด Ulstein ก็พบพวกเขาและพยายามฆ่า Yin Xue และพา Yin Na กลับมา

เผื่อคุณอาจจะชอบ