The Anthrax Attacks ดิ แอนแทร็กซ์ แอทแท็คส์ (2022) NETFLIX

6.2 |

หลายวันหลังเกิดวินาศกรรม 11 ก.ย. จดหมายปนเปื้อนเชื้อแอนแทรกซ์ร้ายแรงได้สร้างความหวาดผวาและเหตุสะเทือนขวัญในสหรัฐฯ นี่คือสารคดีตามติดภารกิจสืบสวนของเอฟบีไอที่เกิดขึ้นตามมา

เผื่อคุณอาจจะชอบ