Five Nights at Freddy’s 5 คืนสยองที่ร้านเฟรดดี้ (2023)

5.5 | ปี 2023

บางครั้งเจ้าปัญหามักจะที่ร้านพิซซ่าเฟรดดี้ฟาซแบร์ และในคืนแรกของการทำงาน คุณจะรู้ว่างานกะกลางคืนที่ร้านเฟรดดี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด อีกไม่นานพนักงานก็สามารถเปิดได้ รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ร้านเฟรดดี้อีกครั้ง

เผื่อคุณอาจจะชอบ