Dear David (2023) บรรยายไทย

ชีวิตนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งพลิกกลับด้านเมื่อบล็อกแฟนตาซีแนวเสี่ยงของเธอเกี่ยวกับคนที่เธอชอบรั่วไหลให้ทุกคนในโรงเรียนได้รู้

เผื่อคุณอาจจะชอบ