DeVour

4.8 |

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครชื่อเจค เกรย์และเพื่อนๆ ของเขาที่กำลังเล่นเกมอันตรายที่เรียกว่า “The Pathway” ซึ่งท้ายที่สุดก็ควบคุมไม่ได้และคุกคามการแพร่ระบาดของความรุนแรงไปทั่วโลก

เผื่อคุณอาจจะชอบ