Father Stu บาทหลวงกำปั้นเหล็ก (2022)

6.5 |

Father Stu บาทหลวงกำปั้นเหล็ก ภายหลังรอดจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ยกเว้นทำให้ต้องมีอาชีพที่เหมาะสมของสจ๊วต ลองมาที่นี่ เขาจึงกลับมาแอลเอเพื่อทำงานที่นั่น เขาให้คาร์เมนครูสาวที่คาดหวังในตัวเขาซึ่งมีความต้องการจะมากับ
เธอ ผู้ตรวจสอบเรื่องพระเจ้า
เขาจึงไปช่วยสร้างความประทับใจและโอกาสที่เหลือนี้ช่วยคนหาเส้นทางชีวิต ก่อนหน้านี้เคยมาที่นี่แล้วกลับมา
ที่
นี่ การประชุมนี้และผู้ปกครองที่เลิกใช้สตูตูก็ยังยินดีต้อนรับด้วยความกล้าหาญและอนุญาตซึ่งไม่ได้ให้ทุกคนคอยช่วยเหลือ
เท่านั้น

เผื่อคุณอาจจะชอบ