Jawan Extended Cut (2023) บรรยายไทย

7.1 |

Jawan Extended Cut

ด้วยความเสียใจส่วนตัวบางอย่างนั้นเองที่ชายคนหนึ่งต้องแก้ไขความผิดในสังคมองค์กรเขาต้องสืบสวนสอบสวนผู้ไร้ซึ่งจะสร้างการสร้างความทุกข์ทรมานมาณให้กับผู้คนมากมาย

เผื่อคุณอาจจะชอบ