Money Shot – The Pornhub Story (2023) NETFLIX บรรยายไทย

สารคดีนี้พาไปเจาะลึกความสำเร็จและประเด็นฉาวของเว็บไซต์พอร์นฮับ (Pornhub) ผ่านบทสัมภาษณ์ของนักแสดง นักเคลื่อนไหว และพนักงานเก่า

เผื่อคุณอาจจะชอบ