The Perfect Weapon ยุทธศาสตร์ล้ำยุค (2020) บรรยายไทย

7.2 |

สำรวจการเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งทางไซเบอร์ในฐานะแนวทางหลักที่ประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันและก่อวินาศกรรมซึ่งกันและกัน เมื่อความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นว่าการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในปี 2020 ในสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เรื่องนี้มีบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางการทหาร หน่วยข่าวกรอง และการเมืองระดับสูง รวมถึงการรายงานภาคสนามจากแนวหน้าของสงครามไซเบอร์

เผื่อคุณอาจจะชอบ