Through the Glass Darkly (2020) บรรยายไทยแปล

6.0 |

หนึ่งปีหลังจากลูกสาวของชาร์ลีหายตัวไป เด็กผู้หญิงอีกคนจากเอลร็อด จอร์เจียก็หายตัวไป เมื่อเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ชาร์ลีจึงดึงความสงสัยและการดูถูกจากผู้บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นและชาวเมือง เมื่อเธอไม่หยุดยั้งที่จะเปิดเผยความลับที่เลวร้ายและดำมืดที่สุด

เผื่อคุณอาจจะชอบ