Trippin’ with the Kandasamys (2021) NETFLIX บรรยายไทย

5.2 | ปี 2021

Trippin’ with the Kandasamys รับการวิจารณ์เชิงบวกจากนักวิจารณ์ โดยการแสดงของ Mariam Bassa และ Jailoshini Naidoo ได้รับการยกย่อง เว็บไซต์วิจารณ์ภาพยนตร์ของNew York Post Deciderระบุว่า “เรื่องตลกเป็นเรื่องสนุกโดยเฉพาะเรื่องที่บาสซาส่งมา” และยกย่องการแสดงของ Jailoshini Naidoo และ Maeshni Naicker ว่า “มีชัยชนะและตลก

เผื่อคุณอาจจะชอบ