Vacation Friends 2 (2023) บรรยายไทย

มาร์คัสและเอมิลี่ต้าแต่งงานใหม่ ชวนพ่อแม่มือใหม่อย่างรอนและไคล่ามาพักผ่อนที่รีสอร์ทซึ่งมาร์คัสใช้กลยุทธ์ธุรกิจกับว่าที่ลูกค้า

เผื่อคุณอาจจะชอบ