The Clearing Season 1 (2023) บรรยายไทย

6.5 | ทั้งหมด 8 ตอน | ปี 2023

การหายไปของหญิงสาวในพื้นที่กระตุ้นให้ผู้หญิงคนหนึ่งนึกถึงความเจ็บปวดในวัยเด็กเมื่อครั้งยังเป็นสมาชิกลัทธินามว่า “กลุ่มญาติมิตร” ที่มีผู้หญิงเป็นผู้นำ

เผื่อคุณอาจจะชอบ