The Lørenskog Disappearance

5.571 | ทั้งหมด 5 ตอน | ปี 2021

เมื่อภรรยามหาเศรษฐีหายตัวไป ตำรวจนอร์เวย์ที่สืบหาความจริงจึงต้องรับมือกับกระแสสื่อที่ถาโถมและข้อมูลจากแหล่งข่าวที่มีทั้งจริงและลวงปะปน ในผลงานงานที่สร้างเหตุการณ์จริง

เผื่อคุณอาจจะชอบ