The Patient

7.328 | ทั้งหมด 10 ตอน | ปี 2022

ซีรี่ย์จิตวิทยาระทึกขวัญ เรื่องราวของอลัน เสตราส์ นักบำบัดที่ถูกแซม ฟอร์ดเนอร์ผู้เป็นทั้งคนไข้และฆาตกรต่อเนื่องจับขังไว้

เผื่อคุณอาจจะชอบ